Deprecated: Function split() is deprecated in /home/group5se/public_html/templates/siteground47/index.php on line 2
Group5services (กรุ๊ป 5 เซอร์วิส จำกัด) บริหารจัดการด้านที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร อย่างมืออาชีพ
Home      I      Company Profile      I      Project      I      Service      I      Market      I      Contact us      I      Career

aboutus

     บริษัท กรุ๊ป 5 เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้ง เมื่อปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ย่านธุรกิจในกรุงเทพมหานคร อาทิ สีลม สาทร และแหล่งที่พักอาศัยรอบปริมณฑล ด้วยคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการ 

      บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพบริการ อย่างมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาบุคคลกร เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อประโยชย์สูงสุดต่อลูกค้า บริหารจัดการชุมชนเมือง ให้มีความสุดสมัคคีรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

   ด้วยประสบการณ์ และทีมงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ เราพร้อมที่จะทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรของท่าน ในการรับฟังข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา ปรับปรุงคุณภาพงานในการให้บริการ รักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของเจ้าของร่วม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ด้วยการกำหนกมาตรฐานในการบริการ

 

 

 

sme

 
บริษัท กรุ๊ป 5 เซอร์วิส จำกัด 287/79 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel/Fax:  02 184 4228 Mobile:087-9919500

0831879500